Nowy Żmigród – Łysa Góra – Iwonicz – Krosno

Informacja: 13 43 270 46

6-7 d m D D D S K D P D 6-7 d m D D D S D m 6-7 d m D m P D m 6-7 d m D m
ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW
NOWY ŻMIGRÓD Rynek X X X X X 10.05 X X X X X X X 17.50 X X
NOWY ŻMIGRÓD Dukielska X X X X X 10.07 X X X X X X X 17.52 X X
NOWY ŻMIGRÓD Skrzyż. X X X X X 10.09 X X X X X X X 17.54 X X
STARY ŻMIGRÓD * X X X X X 10.12 X X X X X X X 17.57 X X
ŁYSA GÓRA Kolonia * X X X X X 10.12 X X X X X X X 17.57 X X
ŁYSA GÓRA (4+185) 04.25 04.35 06.25 07.05 08.35 10.15 12.25 12.40 X X 15.25 16.35 16.35 18.00 20.25 20.50
ŁYSA GÓRA (3+728) 04.27 04.37 06.27 07.07 08.37 10.17 12.27 12.42 X X 15.27 16.37 16.37 18.02 20.29 20.52
ŁYSA GÓRA, Skrzyż. 04.29 04.39 06.29 07.09 08.39 10.19 12.29 12.44 X X 15.29 16.39 16.39 18.04 20.29 20.54
GŁOJSCE, Sklep 04.32 04.42 06.32 07.12 08.42 10.22 12.32 12.47 X X 15.32 16.42 16.42 18.07 20.32 20.57
GŁOJSCE, Plac gminny 04.35 04.45 06.35 07.15 08.45 10.25 12.35 12.50 13.40 X 15.35 16.45 16.45 18.10 20.35 20.59
GŁOJSCE, Skrzyż. 04.37 04.47 06.37 07.17 08.47 10.27 12.37 12.52 13.42 X 15.37 16.47 16.47 18.12 20.37 21.01
IWLA, Skrzyż. 04.38 04.48 06.38 07.18 08.48 10.28 12.38 12.53 13.43 X 15.38 16.48 16.48 18.13 20.38 21.02
TEODORÓWKA 04.40 04.50 06.40 07.20 08.50 10.30 12.40 12.55 13.45 X 15.40 16.50 16.50 18.15 20.40 21.04
NADOLE 04.41 04.51 06.41 07.21 08.51 10.31 12.41 12.56 13.46 X 15.41 16.51 16.51 18.16 20.41 21.05
DUKLA Przystanek Głowny 04.55 04.54 06.44 07.24 08.54 10.34 12.55 12.59 13.50 14.24 15.44 17.05 17.05 18.19 20.55 21.07
DUKLA – przedmieście 04.56 04.56 0+.46 07.26 08.56 10.36 12.56 13.01 13.51 14.26 15.46 17.06 17.06 X 20.56 21.09
ZBOISKA – Cergowa 04.57 04.57 06.47 07.27 08.57 10.37 12.58 13.02 13.52 14.27 15.47 17.07 17.07 X 20.57 21.10
RÓWNE – granica 05.00 05.00 06.50 07.30 09.00 10.40 12.59 13.05 13.53 14.30 15.50 17.08 17.08 X 20.58 21.13
RÓWNE 05.02 05.02 06.52 07.32 09.02 10.42 13.02 13.07 13.56 14.32 15.52 17.11 17.11 X 21.01 21.15
RÓWNE – Góra 05.04 05.04 06.54 07.34 09.04 10.44 13.03 13.09 13.57 14.34 15.54 17.12 17.12 X 21.02 21.17
ROGI X X X 07.37 X X X X X 14.37 X X X X X X
IWONICZ Tech. Rol. X X X 07.42 X X X X X 14.41 X X X X X X
ROGI – skrzyżowanie 05.07 05.07 06.57 07.37 09.07 10.47 13.05 13.12 14.00 X 15.57 17.15 17.15 X 21.05 21.20
ROGI – Pole 05.09 05.09 06.59 07.39 09.09 10.49 13.07 13.14 14.01 X 15.59 17.17 17.17 X 21.07 21.22
MIEJSCE PIASTOWE 05.12 05.12 07.02 07.42 09.12 10.52 13.10 13.17 14.04 X 16.02 17.20 17.20 X 21.10 21.25
RAJSY 05.14 05.14 07.04 07.44 09.14 10.54 13.12 13.19 14.06 X 16.04 17.22 17.22 X 21.12 21.27
KROSNO Suchodół 05.16 05.16 07.06 07.46 09.16 10.56 13.14 13.21 14.08 X 16.06 17.24 17.24 X 21.14 21.29
KROSNO Bieszczadzka CPN 05.17 05.17 07.07 07.47 09.17 10.57 13.15 13.22 14.09 X 16.07 17.25 17.25 X 21.15 21.30
KROSNO Bieszczadzka Starostwo Powiatowe 05.18 05.18 07.08 07.48 09.18 10.58 13.16 13.23 14.10 X 16.08 17.26 17.26 X 21.16 21.31
KROSNO Lwowska 05.20 05.20 07.10 07.50 09.20 11.00 13.18 13.25 14.12 X 16.10 17.27 17.27 X 21.17 21.33
KROSNO Legionów 05.22 05.22 07.12 07.52 09.22 11.02 13.20 13.27 14.15 X 16.12 17.30 17.30 X 21.20 21.35
KROSNO Krakowska Cmentarz 05.24 05.24 07.14 07.54 09.24 11.04 13.23 13.29 14.17 X 16.14 17.33 17.33 X 21.23 21.37
KROSNO Dworzec PKS, stan 8 05.25 05.25 07.15 07.55 09.25 11.05 13.25 13.30 14.18 X 16.15 17.35 17.35 X 21.25 21.38
KROSNO Okulickiego-Delphi-Brama Gł. X 05.30 X X X X X 13.35 X X X X X X X 21.43
KROSNO Huta 05.27 X X X X X 13.27 X X X X X X X 21.27 X
SZPITAL 05.37 X X X 09.35 X 13.37 X X X X 17.45 17.45 X X X
D 6-7 d m D S D S P D D D S 6-7 d m D D S D D m D m P 6-7 d m D m 6-7d m
ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW
SZPITAL X 06.00 X X X X X 13.55 X X X X 18.00 18.00 X X
KROSNO Huta  X 06.05 X X X X X 14.05 X X X X X X 22.05
KROSNO Okulickiego-
Delphi-Brama Gł.
06.05 X X X X X X X 14.05 X X X X X 22.05 X
KROSNO Dworzec PKS,
stan. 8
06.07 06.10 07.20 X 08.35 11.25 12.50 14.10 14.08 X 15.25 16.35 18.10 18.10 22.07 22.10
KROSNO Krakowska
Cmentarz
06.08 06.11 07.21 X 08.36 11.26 12.51 14.10 14.10 X 15.27 16.36 18.11 18.11 22.09 22.11
KROSNO Podwale 06.09 06.12 07.22 X 08.37 11.27 12.52 14.12 14.12 X 15.29 16.37 18.12 18.12 22.10 22.12
KROSNO Kino 06.11 06.13 07.24 X 08.38 11.29 12.54 14.15 14.15 X 15.32 16.39 18.13 18.13 22.12 22.14
KROSNO Lwowska 06.14 06.16 07.26 X 08.41 11.32 12.57 14.16 14.20 X 15.35 16.42 18.16 18.16 22.15 22.17
KROSNO
Bieszczadzka CPN
06.16 06.18 07.28 X 08.43 11.34 12.59 14.18 14.23 X 15.38 16.44 18.18 18.18 22.17 22.19
KROSNO Suchodół 06.17 06.20 07.29 X 08.45 11.35 13.00 14.20 14.24 X 15.39 16.45 18.20 18.20 22.18 22.20
RAJSY 06.19 06.22 07.30 X 08.47 11.37 13.03 14.22 14.26 X 15.41 16.47 18.22 18.22 22.20 22.22
MIEJSCE PIASTOWE 06.21 06.24 07.32 X 08.49 11.39 13.05 14.24 14.28 X 15.43 15.49 18.24 18.24 22.22 22.24
ROGI – Pole 06.23 06.26 07.34 X 08.51 11.41 13.07 14.26 14.30 X 15.45 16.51 18.26 18.26 22.24 22.26
ROGI Pole Piekarnia 06.24 06.27 07.35 X 08.52 11.42 13.08 14.27 14.31 X 15.46 16.52 18.27 18.27 22.25 22.27
ROGI – skrzyżowanie 06.26 06.28 07.36 X 08.53 11.44 13.09 14.28 14.33 X 15.48 16.54 18.28 18.28 22.27 22.29
IWONICZ Tech. Rol. X X X 07.42 X X X X X 14.50 X X X X X X
RÓWNE – Góra 06.28 06.31 07.38 07.50 08.55 11.46 13.12 14.31 14.36 14.58 15.50 16.56 18.31 18.31 22.29 22.31
RÓWNE – prawa strona X X 07.40 X X X X X X X X X X X X X
RÓWNE – lewa strona X X 07.45 X X X X X X X X X X X X X
RÓWNE – lewa strona X X 07.47 X X X X X X X X X X X X X
RÓWNE 06.30 06.32 07.49 07.52 08.58 11.48 13.14 14.32 14.38 15.00 15.52 16.58 18.32 18.32 22.31 22.33
RÓWNE – granica 06.32 06.34 07.51 07.54 09.00 11.50 13.16 14.34 14.40 15.02 15.54 17.00 18.34 18.34 22.33 22.35
ZBOISKA – Cergowa 06.33 06.35 07.52 07.55 09.01 11.51 13.17 14.35 14.41 15.03 15.55 17.01 18.35 18.35 22.34 22.36
DUKLA –
przedmieście
06.35 06.37 07.54 07.57 09.02 11.53 13.19 14.37 14.43 15.05 15.57 17.03 18.37 18.37 22.36 22.38
DUKLA Przystanek Głowny 06.38 06.48 08.05 08.05 09.11 11.56 13.25 15.00 14.51 15.08 16.02 17.06 18.40 18.55 22.40 22.52
NADOLE 06.40 06.48 08.07 X 09.13 11.58 13.27 15.02 14.53 15.10 16.04 17.08 18.42 18.57 22.42 22.54
TEODORÓWKA 06.42 06.52 08.09 X 09.15 12.00 13.29 15.04 14.55 15.12 16.06 17.10 18.44 18.59 22.44 22.56
IWLA, Skrzyż. 06.44 06.54 08.11 X 09.17 12.02 13.31 15.06 14.57 15.14 16.08 17.12 18.46 19.01 22.46 22.58
GŁOJSCE, „przy kosciele” 06.47 06.57 08.15 X 09.20 12.05 13.35 15.10 15.00 15.17 16.11 17.15 18.48 19.03 22.48 23.00
GŁOJSCE,  Skrzyż. 06.49 06.59 08.17 X 09.22 12.07 X 15.12 15.02 15.19 16.13 17.17 18.50 19.05 22.50 23.02
GŁOJSCE, Sklep 06.50 07.00 08.18 X 09.23 12.08 X 15.13 15.03 15.20 16.14 17.18 18.51 19.06 22.51 23.03
GŁOJSCE, Skrzyż. X X X X X X X X X X X X X X X X
ŁYSA GÓRA, Skrzyż. 06.52 07.02 08.20 X 09.25 12.10 X 15.15 15.05 15.22 16.16 17.20 18.53 19.08 22.53 23.05
ŁYSA GÓRA (3+760) 06.55 07.05 08.23 X 09.28 12.13 X 15.18 15.08 15.25 16.19 17.23 18.56 19.11 22.56 23.09
ŁYSA GÓRA (4+212) 06.56 07.06 08.24 X 09.29 12.14 X 15.19 15.09 15.26 16.20 17.24 18.57 19.12 22.57 23.09
ŁYSA GÓRA
Kolonia *
X X X X 09.32 X X X X X X 17.27 X X X X
STARY ŻMIGRÓD * X X X X 09.33 X X X X X X 17.28 X X X X
NOWY ŻMIGRÓD Skrzyż. X X X X 09.35 X X X X X X 17.30 X X X X
NOWY ŻMIGRÓD Dukielska X X X X 09.37 X X X X X X 17.32 X X X X
NOWY ŻMIGRÓD
Rynek
X X X X 09.40 X X X X X X 17.35 X X X X

d – nie kursuje w święta ustawowo wolne od handlu
6-7 – kursuje w soboty i niedziele oprócz świąt,
6 – kursuje w soboty oprócz świąt
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs przesiadkowy w Dukli
* – przystanki alternatywne, w okresie 01.XI.-31.III obsługuje Łysa Góra Kolonia

X