Łysa Góra – Jasło

Informacja: 13 43 270 46

przystanek ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW
E D E D E D E Dm Dm Dm Dm
ŁYSA GÓRA, Kolonia 05.55 06.40 07.40 08.40 X 12.10 12.45 13.50 14.50 15.50 16.50
ŁYSA GÓRA 05.57 06.42 07.42 08.42 X 12.12 12.47 13.52 14.52 15.52 16.52
ŁYSA GÓRA 05.58 06.43 07.43 08.43 X 12.13 12.48 13.53 14.53 15.53 16.53
STARY ŻMIGRÓD (1+730) 06.00 06.45 07.45 08.45 X 12.15 12.50 13.55 14.55 15.55 16.55
STARY ŻMIGRÓD, Skrzyż. 06.02 06.47 07.47 08.47 X 12.17 12.52 13.57 14.57 15.57 16.57
NOWY ŻMIGRÓD, ul. Dukielska 06.03 06.48 07.48 08.48 X 12.18 12.53 13.58 14.58 15.58 16.58
NOWY ŻMIGRÓD ul. Rynek 06.05 06.50 07.50 08.50 09.50 12.20 12.55 14.00 15.00 16.00 17.00
NOWY ŻMIGRÓD, Srebrna Górka, ul. Jasielska 06.07 06.52 07.52 08.52 09.52 12.22 12.57 14.02 15.02 16.02 17.02
TOKI  06.08 06.53 07.53 08.53 09.53 12.23 12.58 14.03 15.03 16.03 17.03
GORZYCE  06.10 06.55 07.55 08.55 09.55 12.25 13.00 14.05 15.05 16.05 17.05
ŁĘŻYNY  Skrzyżowanie (0+045) 06.12 06.57 07.57 X X X 13.02 14.07 X X X
ŁĘŻYNY  Sklep (0+830) 06.13 06.58 07.58 X X X 13.03 14.08 X X X
ŁĘŻYNY  Szkoła  (0+327) 06.14 06.59 07.59 X X X 13.04 14.09 X X X
ŁĘŻYNY, Skrzyż. 06.15 07.00 08.00 08.57 09.57 12.27 13.05 14.10 15.07 16.07 17.07
ŁĘŻYNY, Smoleń 06.16 07.01 08.01 08.58 09.58 12.28 13.06 14.11 15.08 16.08 17.08
ŚWIERCHOWA 06.18 07.03 08.03 09.00 10.00 12.30 13.08 14.13 15.10 16.10 17.10
ZARZECZE, k. Marszałka 06.19 07.04 08.04 09.01 10.01 12.31 13.09 14.14 15.11 16.11 17.11
ZARZECZE 06.20 07.05 08.05 09.02 10.02 12.32 13.10 14.15 15.12 16.12 17.12
ZARZECZE, Szkoła 06.21 07.06 08.06 09.03 10.03 12.33 13.11 14.16 15.13 16.13 17.13
ZARZECZE, NŻ 06.22 07.07 08.07 09.04 10.04 12.34 13.12 14.17 15.14 16.14 17.14
ZARZECZE, Górka 06.23 07.08 08.08 09.05 10.05 12.35 13.13 14.18 15.15 16.15 17.15
MAJSCOWA, Dom Ludowy 06.24 07.09 08.09 09.06 10.06 12.36 13.14 14.19 15.16 16.16 17.16
ŻÓŁKÓW, Górka 06.26 07.11 08.11 09.08 10.08 12.38 13.16 14.21 15.18 16.18 17.18
ŻÓŁKÓW, Kapliczka 06.27 07.12 08.12 09.09 10.09 12.39 13.17 14.22 15.19 16.19 17.19
JASŁO, Szkoła, ul. Św. Jana z Dukli 06.28 07.13 08.13 09.10 10.10 12.40 13.18 14.23 15.20 16.20 17.20
JASŁO, Wodociągi, ul. Św Jana z Dukli 06.29 07.14 08.14 09.11 10.11 12.41 13.19 14.24 15.21 16.21 17.21
JASŁO, Zacisze, ul. Wojska Polskiego 06.30 07.15 08.15 09.12 10.12 12.42 13.20 14.25 15.22 16.22 17.22
JASŁO, Lichtarz, ul. Wojska Polskiego 06.31 07.16 08.16 09.13 10.13 12.43 13.21 14.26 15.23 16.23 17.23
JASŁO ulica 3-go Maja 06.33 07.18 08.18 09.15 10.15 12.45 13.23 14.28 15.25 16.25 17.25
JASŁO ulica 3-go Maja 06.34 07.19 08.19 09.16 10.16 12.46 13.24 14.29 15.26 16.26 17.26
JASŁO ulica Dworcowa 06.35 07.20 08.20 09.17 10.17 12.47 13.25 14.30 15.27 16.27 17.27
JASŁO ulica Kościuszki 06.36 07.21 08.21 09.18 10.18 12.48 13.26 14.31 15.28 16.28 17.28
JASŁO ulica Czackiego X 07.23 08.23 09.20 X X X X X X X
JASŁO ulica Mickiewicza X 07.24 08.24 09.21 X X X X X X X
JASŁO ulica Szkolna X 07.26 08.26 09.23 X X X X X X X
JASŁO ulica Kazimierza Wielkiego 06.38 X X X 10.20 12.50 13.28 14.33 15.30 16.30 17.30
JASŁO ul. Lwowska – szpital 06.39 07.28 08.28 09.25 10.21 12.51 13.29 14.34 15.32 16.31 17.31
JASŁO ul. Lwowska – Kaufland 06.40 07.29 08.29 09.26 10.22 12.52 13.31 14.35 15.33 16.32 17.32
przystanek ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW
E D E D E D E Dm Dm Dm Dm
JASŁO ul. Lwowska – szpital 06.55 07.40 08.40 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.50
JASŁO ulica Rynek 06.57 07.42 08.42 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 17.52
JASŁO ulica Czackiego 06.59 07.44 08.44 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04
JASŁO ulica Mickiewicza X X X X 12.05 13.05 14.05 15.05 X X X
JASŁO ulica Szkolna X X X X 12.07 13.07 14.07 15.07 X X X
JASŁO ulica Szkolna X X X X 12.08 13.08 14.08 15.08 X X X
JASŁO ulica Dworcowa X X X X 12.10 13.10 14.10 15.10 X X X
JASŁO ulica 3-go Maja 07.01 07.46 08.46 11.06 X X X X 16.06 17.06 18.06
JASŁO ulica Dworcowa 07.03 07.48 08.48 11.08 X X X X 16.08 17.08 18.08
JASŁO ul. Metzgera 07.04 07.49 08.49 11.09 12.12 13.12 14.12 15.12 16.09 17.09 18.09
JASŁO, Lichtarz, ul. Wojska Polskiego 07.06 07.51 08.51 11.11 12.14 13.16 14.16 15.16 16.11 17.11 18.11
JASŁO, Zacisze, ul. Wojska Polskiego 07.07 07.52 08.52 11.12 12.15 13.17 14.17 15.17 16.12 17.12 18.12
JASŁO, Wodociągi, ul. Św Jana z Dukli 07.08 07.53 08.53 11.13 12.16 13.18 14.18 15.18 16.13 17.13 18.13
JASŁO, Szkoła, ul. Św. Jana z Dukli 07.09 07.54 08.54 11.14 12.17 13.19 14.19 15.19 16.14 17.14 18.14
ŻÓŁKÓW, Kapliczka 07.10 07.55 08.55 11.15 12.18 13.20 14.20 15.20 16.15 17.15 18.15
ŻÓŁKÓW, Górka 07.11 07.56 08.56 11.16 12.19 13.21 14.21 15.21 16.16 17.16 18.16
MAJSCOWA, Dom Ludowy 07.13 07.58 08.58 11.18 12.21 13.23 14.23 15.23 16.18 17.18 18.18
ZARZECZE, Górka 07.14 07.59 08.59 11.19 12.22 13.24 14.24 15.24 16.19 17.19 18.19
ZARZECZE, NŻ 07.15 08.00 09.00 11.20 12.23 13.25 14.25 15.25 16.20 17.20 18.20
ZARZECZE, Szkoła 07.16 08.01 09.01 11.21 12.24 13.26 14.26 15.26 16.21 17.21 18.21
ZARZECZE 07.17 08.02 09.02 11.22 12.25 13.27 14.27 15.27 16.22 17.22 18.22
ZARZECZE, k. Marszałka 07.18 08.03 09.03 11.23 12.26 13.28 14.28 15.28 16.23 17.23 18.23
ŚWIERCHOWA 07.19 08.04 09.04 11.24 12.27 13.29 14.29 15.29 16.24 17.24 18.24
ŁĘŻYNY, Smoleń 07.21 08.06 09.06 11.26 12.29 13.31 14.31 15.31 16.26 17.26 18.26
ŁĘŻYNY  Skrzyżowanie (0+045) 07.22 08.07 X X X 13.32 14.32 15.32 X 17.27 X
ŁĘŻYNY  Szkoła (0+302) 07.23 08.08 X X X 13.33 14.33 15.33 X 17.28 X
ŁĘŻYNY  Sklep (0+830) 07.24 08.09 X X X 13.34 14.34 15.34 X 17.29 X
ŁĘŻYNY, Skrzyż. 07.25 08.10 09.07 11.27 12.30 13.35 14.35 15.35 16.27 17.30 18.27
GORZYCE  07.27 08.12 09.09 11.29 12.32 13.37 14.37 15.37 16.29 17.32 18.29
TOKI  07.28 08.13 09.10 11.30 12.33 13.38 14.38 15.38 16.30 17.33 18.30
NOWY ŻMIGRÓD, Srebrna Górka, ul. Jasielska 07.30 08.15 09.12 11.32 12.35 13.40 14.40 15.40 16.32 17.35 18.32
NOWY ŻMIGRÓD ul. Rynek 07.32 08.17 09.14 11.34 12.37 13.42 14.42 15.42 16.34 17.37 18.34
NOWY ŻMIGRÓD, ul. Dukielska 07.34 08.19 X 11.36 12.39 13.44 14.44 15.44 16.36 17.39 X
STARY ŻMIGRÓD, Skrzyż 07.35 08.20 X 11.37 12.40 13.45 14.45 15.45 16.37 17.40 X
STARY ŻMIGRÓD (1+008) X 08.22 X 11.39 X X X X 16.39 17.42 X
ŁYSA GÓRA (3+728) X 08.23 X 11.40 X X X X 16.40 17.43 X
ŁYSA GÓRA (4+185) X 08.24 X 11.41 X X X X 16.41 17.44 X
ŁYSA GÓRA, Kolonia 07.36 08.26 X 11.43 12.41 13.46 14.46 15.46 16.43 17.46 X

E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt.
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
ZW – komunikacja zwykła

X