ŁUBIENKO – KOPYTOWA – CHORKÓWKA -KROSNO

Informacja: 13 43 270 46
UWAGA !!  Informujemy, że od 01.12.2018 r. kursy w niedziele zostają zawieszone.

przystanek                            
E D m E D m E D S m E D D m D m D m D m D m E m
ŁUBIENKO (1+928) 04.40 05.35 06.43 07.35 08.34 X 12.40 X 13.10 X 14.57 16.14 17.00 20.45
ŁUBNO Szlacheckie (13+580) 04.43 05.39 06.46 07.38 08.37 10.41 12.42 X 13.13 X 15.00 16.17 17.03 20.48
ŁUBNO Szlacheckie (14+375) 04.44 05.40 06.47 07.39 08.38 10.42 12.43 X 13.14 X 15.01 16.18 17.04 20.49
ŁUBNO Opace 04.45 05.41 06.48 07.40 08.39 10.43 12.45 X 13.15 X 15.02 16.19 17.05 20.50
KOPYTOWA Skrzyżowanie X X X X X X X X 13.18 X 15.05 16.21 17.08 X
KOPYTOWA Stanowiska 04.52 05.46 06.55 07.47 08.46 10.50 12.50 X X 14.34 X X X 20.55
KOPYTOWA Stanowiska 04.54 05.48 06.57 07.49 08.48 10.52 12.52 X X 14.36 X X X 20.56
KOPYTOWA Skrzyżowanie 04.56 05.50 06.59 07.51 08.50 10.53 12.54 X X 14.37 X X X 20.58
ŻEGLCE Debrze 04.59 05.53 07.02 07.54 08.53 10.56 12.57 X 13.20 14.39 15.07 16.23 17.11 21.00
ŻEGLCE Wygoda 05.00 05.54 07.03 07.55 08.54 10.57 12.58 X 13.21 14.40 15.08 16.24 17.12 21.01
ŻEGLCE Skrzyżowanie 05.03 05.56 07.05 07.57 08.56 10.59 13.00 X 13.23 14.42 15.10 16.26 17.14 21.03
ŻEGLCE Kościół 05.04 05.57 07.06 07.58 08.57 11.00 13.01 X 13.24 X 15.11 16.27 17.15 21.04
ŻEGLCE 05.06 05.59 07.07 08.00 08.59 11.02 13.03 X 13.25 X 15.12 16.28 17.16 21.06
CHORKÓWKA Sklep 05.08 06.01 07.09 08.02 09.01 11.04 13.05 X 13.27 X 15.14 16.29 17.18 21.08
CHORKÓWKA Osiedle 05.09 06.02 07.10 08.03 09.02 11.05 13.07 X 13.28 X 15.15 16.30 17.19 21.09
ZRĘCIN Skrzyżowanie 05.12 06.04 07.12 08.05 09.04 11.07 13.10 X 13.30 X 15.17 16.32 17.21 21.12
ZRĘCIN Szkoła 05.13 06.05 07.13 08.06 09.05 11.08 13.12 X 13.31 X 15.18 16.33 17.22 21.13
ŻEGLCE Zręncka X X X X X X X X X 14.44 X X X X
ZRĘCIN ul. Łukasiewicza 05.14 06.06 07.15 08.07 09.06 11.09 13.13 X 13.32 14.47 15.19 16.34 17.23 21.15
ŚWIERZOWA POLSKA Dom Lud. 05.16 06.07 07.16 08.08 09.07 11.10 13.14 X 13.33 14.48 15.20 16.35 17.24 21.16
ŚWIERZOWA POLSKA Skrzyż. 05.18 06.09 07.18 08.10 09.09 11.12 13.16 X 13.35 14.50 15.22 16.37 17.26 21.18
KROSNO Polanka II 05.20 06.11 07.20 08.12 09.11 11.14 13.18 X 13.37 14.52 15.24 16.39 17.28 21.19
KROSNO Zręcińska CPN 05.22 06.13 07.22 08.14 09.13 11.16 13.20 X 13.39 14.54 15.26 16.41 17.30 21.21
KROSNO Podkarpacka 05.24 06.14 07.24 08.16 09.15 11.18 13.22 X 13.40 14.55 15.27 16.43 17.31 21.23
KROSNO Czajkowskiego 05.27 06.17 07.27 08.19 09.18 11.20 13.25 X 13.42 14.57 15.29 16.45 17.33 21.25
KROSNO Lniarska 05.29 06.19 07.30 08.21 09.20 11.22 13.27 X 13.44 X 15.31 16.47 17.35 21.27
KROSNO Dworzec PKS 05.31 06.21 07.32 08.23 09.22 11.24 13.29 X 13.46 X 15.33 16.48 17.37 21.29
KROSNO Tysiąclecia Stołówka 05.33 X X X X X 13.31 X 13.49 X X X X 21.31
KROSNO Huta Techniczna 05.34 X X X X X 13.32 X 13.51 X X X X 21.32
KROSNO Krakowska Cmentarz X 06.23 07.34 08.25 09.24 11.26 X 13.35 X X 15.35 16.50 17.39 X
KROSNO Podwale X 06.25 07.36 08.27 09.26 11.28 X 13.36 X X 15.37 16.51 17.40 X
KROSNO Kino X 06.27 07.38 08.29 09.28 11.30 X 13.38 X 15.00 15.39 16.53 17.41 X
KROSNO Rondo Wojska Polskiego X 06.29 07.40 08.31 09.30 11.32 X 13.40 X 15.02 15.41 16.55 17.43 X
KROSNO Wojska Polskiego X 06.30 07.41 08.32 09.31 11.33 X 13.41 X 15.03 15.42 16.56 17.44 X
KROSNO Boh. Westerplatte X 06.32 07.43 08.34 09.33 11.35 X 13.43 X 15.04 15.44 16.58 17.46 X
przystanek                          
E D m E D m E D S m D m E D m D m D m D m E m
KROSNO Boh. Westerplatte X 06.40 07.45 09.44 11.35 13.04 13.51 X 15.05 16.04 17.03 17.58 X
KROSNO Wojska Polskiego X 06.42 07.47 09.46 11.37 13.06 13.53 X 15.07 16.06 17.05 18.00 X
KROSNO Rondo Wojska Polskiego X 06.43 07.49 09.47 11.39 13.09 13.55 X 15.10 16.08 17.08 18.02 X
KROSNO Podwale X 06.45 07.52 09.49 11.43 13.12 13.58 X 15.15 16.11 17.10 18.04 X
KROSNO Krakowska Cmentarz X 06.47 07.54 09.51 11.46 13.15 14.00 X 15.18 16.13 17.13 18.06 X
KROSNO Huta Techniczna 06.03 X X X X X X 14.03 X X X X 22.03
KROSNO Tysiąclecia Stołówka 06.05 X X X X X X 14.05 X X X X 22.04
KROSNO Dworzec PKS 06.07 06.49 07.56 09.53 11.48 13.18 14.03 14.08 15.24 16.15 17.15 18.08 22.08
KROSNO Pużaka 06.08 06.51 07.58 09.55 11.50 13.20 14.06 14.09 15.26 16.17 17.17 18.10 22.10
KROSNO Podkarpacka Centrum 06.10 06.53 08.00 09.57 11.52 13.22 14.09 14.11 15.29 16.19 17.19 18.12 22.12
KROSNO Podkarpacka 06.11 06.54 08.01 09.58 11.53 13.24 14.10 14.13 15.30 16.20 17.20 18.14 22.13
KROSNO Zręcińska CPN 06.13 06.56 08.02 10.00 11.55 13.26 14.12 14.15 15.32 16.22 17.22 18.16 22.14
KROSNO Polanka II 06.15 06.58 08.04 10.02 11.57 13.28 14.14 14.17 15.34 16.24 17.24 18.18 22.16
ŚWIERZOWA POLSKA Skrzyż. 06.17 07.00 08.06 10.04 11.59 13.30 14.16 14.19 15.36 16.26 17.26 18.20 22.18
ŚWIERZOWA POLSKA Dom Lud. 06.19 07.02 08.08 10.06 12.01 13.32 14.18 14.21 15.38 16.28 17.28 18.22 22.20
ZRĘCIN ul. Łukasiewicza 06.20 07.03 08.09 10.07 12.02 13.33 14.19 14.22 15.39 16.29 17.29 18.23 22.21
ŻEGLCE ul. Zręncka X X X X X X X X X X X X X
ZRĘCIN Szkoła 06.21 07.04 08.10 10.08 12.03 13.34 14.20 14.24 15.40 16.30 17.30 18.24 22.22
ZRĘCIN Skrzyżowanie 06.22 07.05 08.11 10.09 12.04 13.35 14.21 14.25 15.41 16.31 17.31 18.25 22.23
CHORKÓWKA Osiedle 06.24 07.08 08.13 10.12 12.07 13.38 14.23 14.28 15.44 16.34 17.34 18.28 22.26
CHORKÓWKA Sklep 06.25 07.09 08.14 10.13 12.08 13.39 14.24 14.29 15.45 16.35 17.35 18.29 22.27
ŻEGLCE 06.26 07.11 08.16 10.15 12.10 13.40 14.25 14.31 15.47 16.37 17.37 18.31 22.29
ŻEGLCE Kościół 06.27 07.12 08.17 10.16 12.11 13.41 14.26 14.32 15.48 16.38 17.38 18.32 22.30
ŻEGLCE Skrzyżowanie 06.28 07.13 08.18 10.17 12.12 13.42 14.27 14.33 15.49 16.39 17.39 18.33 22.31
ŻEGLCE Wygoda 06.30 07.15 08.20 10.19 12.14 13.44 14.29 14.35 15.51 16.41 17.41 18.35 22.33
ŻEGLCE Debrze 06.31 07.16 08.21 10.20 12.15 13.45 14.30 14.36 15.52 16.42 17.42 18.36 22.34
KOPYTOWA Stanowiska X X X X 12.20 13.50 14.34 X 15.57 X X X X
KOPYTOWA Skrzyżowanie 06.33 07.18 08.23 10.22 12.22 13.52 X 14.43 15.59 16.44 17.44 18.38 22.36
ŁUBNO Opace 06.36 07.22 08.27 10.26 12.26 13.56 X 14.47 16.03 16.47 17.47 18.41 22.39
ŁUBNO Szlacheckie (14+296) 06.37 07.23 08.28 10.27 12.27 13.57 X 14.48 16.04 16.48 17.48 18.42 22.40
ŁUBNO Szlacheckie (14+014) 06.38 07.24 08.29 10.28 12.28 13.58 X 14.49 16.05 16.49 17.49 18.43 22.41
ŁUBIENKO (1+928) 06.41 07.27 08.32 X 12.31 14.00 X 14.52 16.08 16.52 17.52 18.46 22.44
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt,
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia
S – kursuje w dni nauki szkolnej
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.

X